jazykové verzie

Ďalšie informácie

Ponuka vzdelávacích aktivít

Pre organizácie a skupiny ponúkam realizáciu workshopov, školení a prednášok na rôzne témy súvisiace so psychoterapiou, ako napr. práca s emóciami, hranice, syndróm vyhorenia, zmena, benefit a limity psychoterapie, poruchy osobnosti, strach, práca so zdrojmi a vlastným potenciálom a pod.

Téma, štruktúra a rozsah aktivity, počet účastníkov, počet lektorov a cena za realizáciu vzdelávacej aktivity sú predmetom individuálnej dohody.

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu – SLEA Slovensko

Na stránke www.slea.sk nájdete informácie o existenciálnej analýze ako psychoterapeutickej metóde, odborné aj populárno-vedecké články o psychoterapii, kalendár vzdelávacích akcií a adresár psychoterapeutov pracujúcich metódou existenciálnej analýzy.

Rozhovor o psychoterapii v Denníku N

Pomáham ľuďom spoznať samých seba (PDF)

GDPR

Informácie pre dotknuté osoby (PDF)

psychoterapeut Bratislava - 0905 105 344 | info@psychoterapia-ea.eu psychoterapia Bratislava

© 2014-2019 Petra Klastová Pappová | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga