jazykové verzie
If you are your authentic self,
you have no
competition. Scott Stratten

Cenník

Individuálna psychoterapia (al. psychologické poradenstvo) - 40 Euro
(1 sedenie v trvaní 50 minút)
Individuálna psychoterapia v cudzom jazyku al. zahr. klient (AJ, NJ) - 50 Euro
pozn.: vhodná frekvencia psychoterapie je 1 sedenie za 1-2 týždne

Párová terapia - 90 Euro za pár
(1 sedenie v trvaní 100 minút)
Párová terapia v cudzom jazyku al. zahr. klient (AJ, NJ) - 110 Euro za pár
pozn.: vhodná frekvencia párovej terapie je 1 sedenie za 3 týždne

Poradenstvo pre rozvoj osobnosti - 40 Euro
(1 sedenie v trvaní 50 minút)
Poradenstvo v cudzom jazyku al. zahr. klient (AJ, NJ) - 50 Euro
pozn.: vhodná frekvencia poradenstva je - podľa potreby klienta

V prípade, že nebudete môcť prísť na dohodnuté stretnutie, prosím, aby ste mi to oznámili minimálne deň vopred. Ak sa odhlásite v deň stretnutiauhrádzate plnú sumu za terapeutické, poradenské al. supervízne sedenie tak, ako keby sa zrealizovalo.

Platba je možná iba v hotovosti (nie platobnou kartou).

Nemám uzatvorené zmluvy so zdravotnými poisťovňami.  

 

Psychologická diagnostika

Písomná správa o absolvovaní / priebehu terapie – 15 Euro
Písomná správa o absolvovaní / priebehu terapie v cudzom jazyku (AJ, NJ) – 25 Euro
(max. v rozsahu 1⁄2 A4, vrátane odporúčaní na ďalšie opatrenia / liečbu)

Jednoduché psychologické vyšetrenie - 80 Euro
– zo zdravotných dôvodov, pre potreby školy
(cena za vyšetrenie je vrátane písomnej správy do 5 dní, trvanie vyšetrenia ca. 1,5 hod.)

Komplexné vyšetrenie osobnosti - 200 Euro
– pre personálne účely, na žiadosť budúceho zamestnávateľa, poisťovne a pod.
(cena za vyšetrenie je vrátane písomnej správy do 5 dní, trvanie vyšetrenia ca. 3 hod.)

Psychologické vyšetrenie a písomná správa v cudzom jazyku (AJ, NJ) - 120-280 Euro
(cena zavisí od dĺžky a účelu vyšetrenia)

 

Pre frekventantov psychoterapeutického výcviku v existenciálnej analýze:

Individuálna sebaskúsenosť - 35 Euro
(1 sedenie v trvaní 50 minút)
pozn.: vhodná frekvencia individuálnej sebaskúsenosti je 1 sedenie za 1-2 týždne

Supervízia individuálna - 35 Euro 
(1 sedenie v trvaní 45 minút)
pozn.: odporúčané trvanie ind. supervízie je 2 supervízne hodiny

 

psychoterapeut Bratislava - 0905 105 344 | info@psychoterapia-ea.eu psychoterapia Bratislava

© 2014-2019 Petra Klastová Pappová | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga