jazykové verzie
What is the Meaning of Life? Whatever you want it to be. James Frey

Psychoterapia

Z odborného hľadiska predstavuje psychoterapia liečebnú metódu, ktorej cieľom je zbaviť človeka psychických ťažkostí alebo mu pomôcť tieto ťažkosti lepšie zvládať. Využíva rôzne postupy, ktoré do veľkej miery závisia od vzdelania a zamerania konkrétneho terapeuta. Najčastejšie prebieha psychoterapia formou rozhovoru. Terapeut je viazaný mlčanlivosťou, a bez výslovného súhlasu klienta nemôže obsah vzájomných rozhovorov zdieľať s nikým ďalším.

Pre mňa osobne znamená psychoterapeutická práca šancu napomôcť objaveniu skrytých vnútorných zdrojov klienta, príležitosť oboznámiť sa s jedinečnými a pútavými príbehmi ľudského života, ako aj možnosť zúčastniť sa jeho postupnej premeny smerom k naplnenej existencii. 

Pracujem metódou existenciálnej analýzy (terapie zameranej na hľadanie dobrých podmienok ľudskej existencie a zmyslu v živote), ktorá vychádza z diela rakúskeho lekára a psychiatra Dr. Viktora Emila Frankla a jeho žiaka, taktiež rakúskeho lekára a psychológa, DDr. Alfrieda Längleho.

Pracujem s dospelými a dospievajúcimi klientmi, ktorí sa nachádzajú v zložitých životných situáciách, majú problémy vo vzťahu k sebe samým, či vo vzťahoch s druhými ľuďmi, trápia ich rôzne formy úzkosti, depresia alebo syndróm vyhorenia. Často hľadajú odpoveď na otázku, ako prežiť svoj život naplňujúcim a zmysluplným spôsobom.

Na zmenu niektorých situácií stačí niekoľko málo sedení, určité okruhy problémov však vyžadujú dlhodobejšiu spoluprácu. Priebeh psychoterapie či poradenstva, ich možnosti, resp. konkrétny terapeutický plán, sú predmetom úvodného stretnutia.

„Život sám je tým, kto nám kladie otázky...“ (Viktor E. Frankl)
...a my mu na ne odpovedáme tým, ako žijeme.

psychoterapeut Bratislava - 0905 105 344 | info@psychoterapia-ea.eu psychoterapia Bratislava

© 2014-2019 Petra Klastová Pappová | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga