Cenník

Individuálna psychoterapia (al. psychologické poradenstvo) - 40 Euro
(1 sedenie v trvaní 50 minút)
Individuálna psychoterapia v cudzom jazyku al. zahr. klient (AJ, NJ) - 50 Euro
pozn.: vhodná frekvencia psychoterapie je 1 sedenie za 1-2 týždne

Párová terapia - 90 Euro za pár
(1 sedenie v trvaní 100 minút)
Párová terapia v cudzom jazyku al. zahr. klient (AJ, NJ) - 110 Euro za pár
pozn.: vhodná frekvencia párovej terapie je 1 sedenie za 3 týždne

V prípade, že nebudete môcť prísť na dohodnuté stretnutie, prosím, aby ste mi to oznámili minimálne deň vopred. Ak sa odhlásite v deň stretnutia, uhrádzate plnú sumu za terapeutické alebo poradenské sedenie tak, ako keby sa zrealizovalo.

Písomná správa o absolvovaní / priebehu terapie – 15 Euro
Písomná správa o absolvovaní / priebehu terapie v cudzom jazyku (AJ, NJ) – 25 Euro
(max. v rozsahu 1⁄2 A4, vrátane odporúčaní na ďalšie opatrenia / liečbu)

Jednoduché psychologické vyšetrenie - 80 Euro
– zo zdravotných dôvodov, pre potreby školy
(cena za vyšetrenie je vrátane písomnej správy do 5 dní, trvanie vyšetrenia ca. 1,5 hod.)

Komplexné vyšetrenie osobnosti - 200 Euro
– pre personálne účely, na žiadosť budúceho zamestnávateľa, poisťovne a pod.
(cena za vyšetrenie je vrátane písomnej správy do 5 dní, trvanie vyšetrenia ca. 3 hod.)

Psychologické vyšetrenie a písomná správa v cudzom jazyku (AJ, NJ) - 120-280 Euro
(cena zavisí od dĺžky a účelu vyšetrenia)

 

Pre frekventantov psychoterapeutického výcviku:

Individuálna sebaskúsenosť  
(1 sedenie v trvaní 50 minút)
pozn.: vhodná frekvencia individuálnej sebaskúsenosti je 1 sedenie za 1-2 týždne

Supervízia individuálne (pre psychoterapeutov pracujúcich metódou EA) 
(1 sedenie v trvaní 45 minút)
pozn.: odporúčané trvanie ind. supervízie je 2 supervízne hodiny

Prosím kontaktujte ma kvôli dohodnutiu podmienok supervízie alebo pre absolvovanie individuálnej sebaskúsenosti.

V prípade, že nebudete môcť prísť na dohodnutý termín, prosím, aby ste mi to oznámili minimálne deň vopred. Ak sa odhlásite v deň stretnutia, uhrádzate plnú sumu za sebaskúsenostné al. supervízne sedenie tak, ako keby sa zrealizovalo.

jazykové verzie
If you are your authentic self,
you have no
competition. Scott Stratten

psychoterapeut Bratislava - 0905 105 344 | info@psychoterapia-ea.eu psychoterapia Bratislava

© 2014-2017 Petra Klastová Pappová | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga