Psychoterapia

Dennodenne sa stretávame s rôznymi problémami, ktoré sa nám viac alebo menej úspešne darí riešiť, a každý z nás sa môže niekedy dostať do ťažkej životnej situácie. Pokiaľ cítime, že nás táto situácia príliš vyčerpáva a zaťažuje, alebo z nej nevieme nájsť východisko, je dobré mať niekoho, s kým sa o túto záťaž môžeme podeliť, a s kým môžeme spoločne hľadať riešenia.

Rozhodnutie obrátiť sa v takejto situácii na psychoterapeuta nebýva vždy ľahké, môže to však byť krok k objavovaniu našich možností a skrytých zdrojov, k naplneniu vlastnej existencie, k prijímaniu a vyrovnávaniu sa s tým, čo nám život prináša.

Psychoterapia predstavuje špecifický druh stretnutia človeka s človekom, ktoré prináša hlbšie porozumenie sebe samému a motivuje k hľadaniu odpovedí na otázky hodnôt a zmyslu v živote.

Z odborného hľadiska predstavuje psychoterapia liečebnú metódu, ktorej cieľom je zbaviť človeka psychických ťažkostí alebo mu pomôcť tieto ťažkosti lepšie zvládať a zmierniť ich následky. Využíva rôzne postupy, ktoré do veľkej miery závisia od vzdelania a zamerania konkrétneho terapeuta. Najčastejšie prebieha psychoterapia formou rozhovoru. Terapeut je viazaný mlčanlivosťou, a bez výslovného súhlasu klienta nemôže obsah vzájomných rozhovorov zdieľať s nikým ďalším.

Pre mňa osobne znamená psychoterapeutická práca príležitosť oboznámiť sa s jedinečnými a pútavými príbehmi ľudského života, ako aj možnosť zúčastniť sa jeho postupnej premeny smerom k naplnenej existencii.

Pracujem metódou existenciálnej analýzy a logoterapie (terapie zameranej na hľadanie dobrých podmienok ľudskej existencie a zmyslu v živote), ktorá vychádza z diela rakúskeho lekára a psychiatra Dr. Viktora Emila Frankla a jeho žiaka, taktiež rakúskeho lekára a psychológa, DDr. Alfrieda Längleho.

Pracujem s dospelými a dospievajúcimi klientmi (od 14 rokov). Ide predovšetkým o ľudí, ktorí sa nachádzajú v zložitých životných situáciách, majú problémy vo vzťahu k sebe samým či vo vzťahoch s druhými ľuďmi, trápia ich rôzne formy úzkosti alebo depresie, príp. majú problém s návykovými látkami. Často hľadajú odpoveď na otázku, ako prežiť svoj život naplňujúcim a zmysluplným spôsobom.

Na zmenu niektorých situácií stačí niekoľko málo sedení, určité okruhy problémov však vyžadujú dlhodobejšiu spoluprácu. Priebeh psychoterapie či poradenstva, ich možnosti, resp. konkrétny terapeutický plán, sú predmetom úvodného stretnutia.

„Život sám je tým, kto nám kladie otázky...“ (Viktor E. Frankl)
...a my mu na ne odpovedáme tým, ako žijeme.

jazykové verzie
What is the Meaning of Life? Whatever you want it to be. James Frey

psychoterapeut Bratislava - 0905 105 344 | info@psychoterapia-ea.eu psychoterapia Bratislava

© 2014-2017 Petra Klastová Pappová | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga